1. Uchwała Nr 241/VII/2017 w sprawie pokrycia w całości kosztów udziału w Debacie eksperckiej „Opieka Długoterminowa, a zmiany systemowe w Polsce” pielęgniarkom będącymi członkami OIPiP w Łomży