1. Uchwała Nr 289/VII/2017/ w sprawie porozumienia z radcą prawnym
2. Uchwała Nr 290/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych
3. Uchwała Nr 291/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z rejestru pielęgniarek, położnych
4. Uchwała Nr 292/VII/2017w sprawie wykreślenia położnej z rejestru pielęgniarek, położnych