Bezpłatne szkolenie online

organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  i Położnych w Łomży

z okazji Międzynarodowego  Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 1800

„Pułapki różnych form wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej”.

 

 Program:

 

  1. Odpowiedzialność cywilna – przesłanki , mechanizmy.
  2. Formy wykonywania zawodu (etat, zlecenie, kontrakt, działalność gospodarcza) a  odpowiedzialność majątkowa.
  3. Wpisy w umowach o pracę oraz kontraktach- na co zwracać uwagę ?
  4. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu–o czym koniecznie należy pamiętać ?
  5. Dobre ubezpieczenie zawodowe – zasady wyboru polisy

 

Prowadzący:

mec. Paweł Strzelec–  radca prawny, od  ponad 20 lat specjalizuje się w obszarze prawa medycznego, szczególnie w problematyce ochrony prawnej osób wykonujących zawody medyczne. Od 2000 r.  regularnie prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych, kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz branży ubezpieczeniowej Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor wielu publikacji oraz analiz z zakresu prawa medycznego, prawa ubezpieczeń, postępowania karnego. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.