STANOWISKO NR 1
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o POZ przygotowanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń ustawy o POZ

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży stoją na stanowisku, iż w toku prac Zespołu zostały naruszone zasady wolności gospodarczej.
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).
Delegaci XXVII OZPiP w Łomży sprzeciwiają się propozycjom zapisów do projektu ustawy o POZ, które doprowadzą do likwidacji samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarek i położnych.
Od 1998 r. funkcjonują indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych oraz podmioty lecznicze założone przez nie, które zawierają umowy z NFZ.
Zaproponowane zmiany to dążenie do likwidacji dobrych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących na rynku usług medycznych.

STANOWISKO NR 1