Turnus rehabilitacyjno – terapeutyczny  dla pielęgniarek i położnych.

Założenie:

 1. Ocena i umiejętności rozpoznawania problemów psychologicznych, związanych z objawami wypalenia zawodowego, zaburzeń depresyjnych i lękowych. Stres zawodowy i objawy somatyczne.
 2. Nauczenie umiejętności radzenia sobie z tymi sytuacjami, nabycie praktycznych umiejętności; poznanie i wyćwiczenie technik radzenia  w w/w  sytuacjach.
 3. Trening poczucia godnościowego „ pielęgniarka to bardzo ważny, odpowiedzialny i szanowany zawód.”

Uzasadnienie:

 1. Zwiększony poziom samobójstw.
 2. Zwiększony poziom uzależnień.
 3. Zwiększenie przeciążenia pracą.
 4. Niskie poczucie zadowolenia zawodowego oraz poczucie zaniżonej  samooceny i niedocenienia zawodu.
 5. Umiejętność komunikacji pielęgniarka – lekarz, pielęgniarka – pielęgniarka, pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka – rodzina.

Grupa docelowa:

Pielęgniarki i położne pracujące z pacjentami.

Czas:

Od poniedziałku do niedzieli.

Zajęcia 8.00 – 21.00

Podział zajęć. Przerwy. Posiłki.

 

Program:

 1. Elementy terapii grupowej.
 2. Elementy  grupy Balinta.
 3. Choreoterapia/muzykoterapia.
 4. Techniki relaksacyjne. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 5. Zajęcia fizjoterapeutyczne / zmniejszenie napięcia mięśni i bólów kręgosłupa.
 6. Rozpoznawanie objawów zespołu wypalenia, objawów somatycznych i lękowych.
 7. Radzenie sobie z objawami.
 8. Trening komunikacji pielęgniarka – lekarz, pielęgniarka – pielęgniarka, pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka – rodzina.

Program turnusu rehabilitacyjnego jest dedykowany dla polskiej pielęgniarki.

Wyniki:

 1. Wgląd w swoje mechanizmy obronne.
 2. Diagnoza problemów somatycznych i innych zagrażających zdrowiu pielęgniarki.
 3. Umiejętność wykorzystania technik i sposobów radzenia sobie w/w problemach.
 4. Umiejętność przedstawiania swoich problemów związanych ze stresem osobom udzielającym pomocy.

Osoby prowadzące:

 1. Lek. med. Sławomir Jakima specjalista psychiatra – seksuolog, psychoterapeuta PTP superwizor.
 2. Ewa Małachowska psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta PTP, superwizor PTS.
 3. Marianna Antoniuk mgr pedagog specjalny, licencjonowana pielęgniarka.
 4. Lek. med. Mariusz Mikulski specjalista psychiatra, internista, terapeuta uzależnień.
 5. Zespół fizjoterapeutów i rehabilitantów.

 

Wykładowcy mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem, relacji międzyludzkich związanych ze służbą zdrowia. Wszyscy mają wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Miejsce:

NZOZ „MD CARE” Dworaki Staśki 46.

 

Zakład  posiada nowoczesną bazę noclegową i konferencyjną. Wykładowcy związani są z zakładem.

Zakład prowadził kursy szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych z zakresu komunikacji, relacji i negocjacji.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z OKRĘGOWA IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Tel. 86 216 47 13