Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych - Warszawa 16-17 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas szkoleniami na stronie blokoperacyjny.pl.

XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
Warszawa, 16-17 listopada 2017

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w obradach XXII Sympozjum PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”.
Niezwykle trudno jest przygotować program cyklicznego, dorocznego spotkania, który nie byłby wyłącznie powtarzaniem oczywistych prawd, choć jak pamiętamy Repetitio est mater studiorum – Powtarzanie jest matką wiedzy”.
Niemniej jako organizatorzy czynimy starania aby każde Sympozjum niosło ze sobą powiew świeżości i pokazywało nowe problemy i zagadnienia, jakie napotykamy w swojej pracy, lub wskazywało te aspekty, które wymagają dyskusji.
Przedstawiona propozycja ramowego programu stanowi próbę pogodzenia tych dwóch celów. Czy udana? Sami Państwo ocenicie to najlepiej.
Efektem tych dążeń, jest mała rewolucja, co do liczby sesji zaplanowanych w czasie obrad, których będzie więcej, lecz będą nieco krótsze. Jeżeli Państwa wolą będzie pogłębienie któregoś z poruszanych wątków, jesteśmy gotowi to przeprowadzić, szczególnie, iż na bazie niektórych poruszanych tematów, można byłoby przygotować osobną konferencję.
Do udziału w obradach zapraszamy Wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń szpitalnych, mając nadzieje, iż zarządzający szpitalami też znają czas na udział w Sympozjum.
Dotychczasowe Sympozja nie byłyby tak dobrze oceniane, gdyby nie udział firm medycznych i farmaceutycznych dzięki Państwa obecności, mamy często jedyną unikalna szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami.
Tradycyjnie zapraszamy też Państwa do zgłaszania własnych prac i referatów. Tych z Państwa, którzy się na to zdecydują prosimy o przesłanie streszczeń do 30 września 2017 roku.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów obrad
Paweł Wójcik

Program sympozjum:
Potencjał leków recepturowych w leczeniu wieloopornych zakażeń – ograniczenia i możliwości.
Pobieranie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych rekomendacje i najczęstsze błędy.
Dekontaminacja szpitala.
Technika zabiegów inwazyjnych, a zakażenia szpitalne.
Sesja autonomiczna Stowarzyszenia Higieny Szpitalnej.
Odporność pacjenta, a ekspozycja na patogeny.
Aspekty prawne zakażeń szpitalnych.
Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl

Opłata rejestracyjna dokonana:

– do 31 lipca 2017 r. – 450 zł
– od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. – 510 zł
– od 1 października do 7 listopada 2017 r. – 560 zł
– po 7 listopada 2017 r. – 640 zł
Cena zawiera podatek VAT.
Formularz rejestracyjny ,
Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 15 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: ZAKAŻENIA 16-17 listopada 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.
Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.

Oficjalny sponsor

ecolab

Patronat medialny

1 2 3

45