Zaproszenie na konferencję

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

PIELĘGNIARSTWO W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU.

WARTOŚCI. PRACA. ZDROWIE.,

która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w auli

 Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Wykład Mistrzowski wygłosi Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

Szczegółowe informacje i program przekażemy Państwu w późniejszym terminie.