Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt.„Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”,organizowanym w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”.  Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” ma charakter ogólnopolski, jest realizowany przez Partnerstwo dziewięciu uczelni medycznych i współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci najmłodszych (0-6 lat) poprzez działania edukacyjne skierowane do dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy pediatrów. Honorowy patronat nad realizacją projektu sprawują: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Pierre Fauchard Academy. Celem szkolenia jest przekazanie Państwu informacji na temat prawidłowych zasad higieny i profilaktyki stomatologicznej dzieci w wieku 0-6 lat. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów w zakresie stomatologii dziecięcej, którzy w sposób przystępny przekażą Państwu wiedzę na temat zasad prawidłowej profilaktyki stomatologicznej dzieci najmłodszych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe i edukacyjne (ulotki edukacyjne, plakaty zachęcające do prawidłowych zasad higieny jamy ustnej) oraz poczęstunek w trakcie przerwy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma również stosowny certyfikat. Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Za udział w szkoleniu można otrzymać 6 punktów edukacyjnych !

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Internetowej: www.zebymalegodziecka.pl

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić,  podpisać i przesłać na adres:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biuro Projektu SPPW
ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Kontakt w sprawie rekrutacji na szkolenie:
email: rekrutacjasppw@umb.edu.pl, tel: 733 50 60 90

Zapraszamy serdecznie!

 

ZAPROSZENIE PIELĘGNIARKI

Formularz_Zgłoszeniowy_Pielęgniarki_i_Położnej_20150119