Archiwum - Z życia Izby 2016

/17 – 20.01.2016r./

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  w Warszawie – udział w Zjeździe wzięły: Przewodnicząca OIPiP Łomża Pani Izabela     Metelska Pani Urszula Szostak Przewodnicząca VI kadencji oraz  delegaci: Pani Ewa Fiega i OIPiP Łomża Pani Anna Karwowska.


/26.01.2016r./

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP w Łomży.


/27.01.2016r./

Posiedzenie Komisji Socjalnej przy ORPiP w Łomży.


/2 – 5 .02.2016r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca Pani Izabela Metelska.


/17.02.2016r./

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.


/17.02.2016r./

Posiedzenie Komisji Socjalnej przy ORPiP w Łomży – rozpatrzenie wniosków o zapomogi dla członków samorządu.


/7 – 9 .03.2016r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie –  udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela  Metelska.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej dotyczące problematyki problematyki , celów i zadań zespołu. – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela  Metelska.


/11.03.2016r./

XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży.


/16.03.2016r./

Spotkanie z uczniami klas maturalnych II LO w Łomży w ramach promocji zawodu – uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP Pani Izabela Metelska


/18.03.2016r./

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży


/18.03.2016r./

Spotkanie z pielęgniarkami i położnymi Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ramach prewencji w zakresie odpowiedzialności zawodowej na temat „ Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej” , prowadziła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/31.03.2016r/

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej dotyczące wpływu projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej na funkcjonowanie  grupy zawodowej pielęgniarek i położnych –  udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska


/12-14 .04.2016r./

Szkolenie Przewodniczących Sekretarzy i Skarbników Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych zorganizowane przez NRPiP w  Warszawie – udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska, Pani Bożena Wojewoda – Jarosińska – skarbnik, Pan Paweł Olszewski – sekretarz.


/27.04.2016r./

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej dotyczące przygotowywanych zmian w ustawach z zakresu Systemu Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz podpisanego porozumienia po strajkowego pielęgniarek z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/28.04.2016r./

Uroczyste czepkowanie studentów I roku Pielęgniarstwa PWSIP w Łomży- uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska


/10.05.2016r./

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży.


/19.05.2016r./

Obchody XXV – lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Łomży.


/29.05.2016r./

Festyn rodzinny w Parafii św. Andrzeja Boboli współorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży. – w festynie uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani  Izabela Metelska,


/30-31.05.2016r./

Szkolenie Członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych w Warszawie udział wzięły: Przewodnicząca OKR Pani Anna Florczyk  i Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Mariola Ziuzia.


/02.06.2016r./

Obchody XXV – lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i  Położnych w Suwałkach – udział wzięła Przewodnicząca Pani Izabela Metelska i Wiceprzewodnicząca Pani Anna Karwowska.


/06.06.2016r./

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży.


/09.06.2016r./

Komisja Prawa i Legislacji przy NRPiP – udział brała Przewodnicząca Pani Izabela Metelska , członek Komisji.


/14.06.2016r./

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.


/14.06.2016r./

Posiedzenie Komisji Socjalnej przy ORPiP w Łomży.


/14.06.2016r./

Posiedzenie Komisji do spraw przeszkoleń przy ORPiP w Łomży –  został przeprowadzony egzamin z odbytego przeszkolenia położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat.


/ 15.06.2016r./

Szkolenie pt. „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda  przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej” zorganizowane przez  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  – w szkoleniu udział wzięło 50 członków OIPiP w Łomży.


/17.06.2016r/

Komisja do Spraw Reklamowania Leków w Warszawie – udział wzięła w zastępstwie Prezesa NRPiP Zofii Małas – Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/21-23.06.2016r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca Pani Izabela Metelska.


/26.06.2016r./

Spotkanie Promujące Działania Profilaktyczne wśród Społeczności  lokalnej  Sławca w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/29.06.2016r./

Szkolenie Zasady ochrony danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w Warszawie – udział  wzięła Przewodnicząca Pani Izabela Metelska.


/05.07.2016r./

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej –  dyskusja nad założeniami do projektu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – udział wzięła  Przewodnicząca Pani Izabela Metelska.


/11.07.2016r./

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży.


/12.07.2016r./

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Szpitala Ogólnego  w Wysokiem  Mazowieckiem – udział brały Pani Anna Karwowska przewodnicząca komisji konkursowej oraz Pani Ewa Fiega  przedstawiciel ORPiP.


/28.08.2016r./

Festyn VII Forum Trzeźwości przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży współorganizowany przez OIPiP w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/02.09.2016r/

Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/03.09.2016r./

Wernisaż Wystawy Fotograficznej Gabora LÖrinczego pt. „Łomżyńskie Centrum Medyczne w gronie przyjaciół „ – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/06.09.2016r./

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia przy ORPiP w Łomży.


/07.09.2016r./

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży.


/10.09.2016r./

Konferencja Diabetologiczna zorganizowana przez Podlaskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej CEMED,   OIPiP w Łomży, oraz Fundację SEDNO w ramach kampanii III Ogólnopolskiego Projektu Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej 2016 r. „Wyprzedzamy cukrzycę”  – udział wzięło 80 osób.


/13.09.2016r./

Obchody XXV -lecia  Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i  Położnych w Warszawieudział wzięli : Przewodnicząca OIPiP Łomża Pani Izabela Metelska, Przewodniczące minionych kadencji :      III kadencja Pani Anna Karwowska V i VI kadencja Pani  Urszula Szostak.


/14-15.09.2016r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawieudział wzięła Przewodnicząca OIPiP Łomża Pani Izabela Metelska


/18 – 21.09.2016r./

Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy na temat mobbingu w miejscu pracy – udział w szkoleniu wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska


/19-20.09.2016r./

Szkolenie dla członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięli : Przewodnicząca Sądu Pani Beata Krzyżanowska, oraz Wiceprzewodnicząca Pani Monika Pietruszka.


/23.09.2016r./

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży.


/26.09.2016r./

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIPiP w Łomży.


/30.09.2016r./

Posiedzenie Okręgowego Rzecznika i Sądu przy OIPiP w Łomży –    szkolenie dla organów zostało przeprowadzone przez Radcę Prawnego OIPiP


/19.10.2016r./

Konwent przewodniczących – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.


/21.10.2016r./

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych .


/21.10.2016r./

Warsztaty „Rola Położnej i Pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem. Dobre praktyki w położnictwie”. Zorganizowane przez Uniwersytet Zdrowia wspólnie z Fundacją Dobre Ręce Polskich Położnych. – Udział wzięło 80 osób.


/25.10.2016r./

Szkolenie dla księgowych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych  zorganizowane przez NIPiP – w szkoleniu wzięły udział : przewodnicząca OIPiP Łomża Izabela Metelska oraz księgowa OIPiP Łomża Danuta Kamińska.


/03.11.2016r./

Spotkanie ze studentami III roku pielęgniarstwa PWSIP w Łomży dotyczące działania samorządu Pielęgniarek i Położnych samorządu zawodowego – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Pani Izabela Metelska


/04.11.2016r./

I Konferencja Naukowa pt „Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej” w Warszawie zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” udział w konferencji wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska oraz pielęgniarki z terenu naszej Izby.

/11.11.2016r./

Spotkanie z pielęgniarkami ze Szpitala Powiatowego w Zambrowie. – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/22.11.2016r./

Komisja do spraw przeszkoleńzostał przeprowadzony egzamin z odbytego przeszkolenia pielęgniarki  po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat.


/30.11.2016r. /

Rozpoczęcie cyklu wykładów dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera w Łomżyńskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera Paradiso. – prelekcję prowadziła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Pani Izabela Metelska.