Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

ORPiP 14.06.2024 r

 1. Uchwała nr 214/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała nr 215/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała Nr 216/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 217/VII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie poprawkowego egzaminu ustnego po odbytym przeszkoleniu
 5. Uchwała Nr 218/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca  2024 roku w sprawie  wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 6. Uchwała Nr 219/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca  2024 roku w sprawie  wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 7. Uchwała Nr 220/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 8. Uchwała Nr 221/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 9. Uchwała Nr 222/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 10. Uchwała Nr 223/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie  przyznania nagrody dla członka samorządu odchodzącemu na emeryturę
 11. Uchwała Nr 224/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 12. Uchwała Nr 225/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała nr 226/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany  zapisu w paragrafie 25 pkt. 1 Regulaminu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 14. Uchwała Nr 227/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  14 czerwca   2024 r. w sprawie organizacji konferencji – pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki – pokrycie kosztów 26 Październik 2024r.
 15. Uchwała Nr 228/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia14.06.2024r. w sprawie Powołania komitetu organizacyjnego – Pielęgniarstwo Zaawansowanej Praktyki.
 16. Uchwała Nr 229/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  14 czerwca   2024 r. w sprawie organizacji kursu specjalistycznego – ordynowanie leków i wypisywanie recept – przy udziale uczestnika odpłatność 100zł
 17. Uchwała Nr 230/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  06.2024 r. w sprawie Podjęcie trójstronnej współpracy z pielęgniarkami z Ukrainy pomiędzy ORPiP w Łomży, MANS Łomża a Medyczne Kolegium Zawodowe w Kamieńcu Podolskim
 18. Uchwała nr 231/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie Przedłużenia umowy o prace po okresie próbnym – na    1 rok

ORPiP 24.04.2024r.

 1. Uchwała Nr 189/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała nr 190/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w  Łomży
 3. Uchwała nr 191/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała nr 192/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 5. Uchwała nr 193/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 6. Uchwała nr 194/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 7. Uchwała nr 195/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 8. Uchwała nr 196/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 197/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 10. Uchwała Nr 198/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 11. Uchwała Nr 199/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 12. Uchwała Nr 200/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 13. Uchwała Nr 201/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarzowi o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 14. Uchwała Nr 202/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 15. Uchwała Nr 203/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 204/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 17. Uchwała Nr 205/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
 18. Uchwała Nr 206/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
 19. Uchwała Nr 207/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji do spraw kształcenia działającej przy OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 208/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 209/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 210/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 211/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia  2024 roku w sprawie wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 24. Uchwała Nr 212/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zakupu krzeseł biurowych, zamówienie drzwi na wymiar, zabudowy ściany w Sali konferencyjnej biura OIPiP w Łomży
 25. Uchwała Nr 213/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji i pokrycia kosztów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo w obliczu zmian cywilizacyjnych” która odbędzie się w dniu 11.05.2024 r.

Prezydium ORPiP 26.03.2024r.

 1. Uchwała Nr 188/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 marca 2024 w sprawie zatrudnienia na stanowisku pracownik biurowy w OIPiP w Łomży

ORPiP 20.02.2024r.

 1. Uchwała Nr 176/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024r. w sprawie warunkowego prawa wykonywania zawodu     pielęgniarki obywatelstwa ukraińskiego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 177/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  20 lutego 2024 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 3. Uchwała Nr 178/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024r.. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, który nie wykonywał zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała Nr 179/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  20 lutego 2024 r. w sprawie całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności ustawowej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 180/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024r. w sprawie  wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 6. Uchwała Nr 181/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 182/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024r.. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 8. Uchwała Nr 183/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 9. Uchwała Nr 184/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 20 luty 2024r.  w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 10. Uchwała Nr 185/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024 r. w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXXI OZPiP w Łomży
 11. Uchwała Nr 186/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 930/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zatwierdzenia zmiany zapisu w paragrafie 4 pkt. 2 i w paragrafie 11 pkt 2
 12. Uchwała Nr 187/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 luty 2024 r. w sprawie ukarania pielęgniarza w związku z przewinieniem zawodowym

ORPiP 22.01.2024 r.

 1. Uchwała nr 152/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr 153/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22  stycznia 2024 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 154/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 4. Uchwała Nr 155/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 5. Uchwała Nr 156/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 157/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 158/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu położnej
 8. Uchwała Nr 159/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 9. Uchwała Nr 160/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2024
 10. Uchwała Nr 161/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2024
 11. Uchwała Nr 162/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 163/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 164/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 165/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 166/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 167/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 168/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 18. Uchwała Nr 169/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji i pokrycia kosztów konferencji na temat „Jak zadbać o swój dobrostan i uniknąć wypalenia zawodowego”
 19. Uchwała Nr 170/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 20. Uchwała Nr 171/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 21. Uchwała Nr 172/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 22. Uchwała Nr 173/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 23. Uchwała Nr 174/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 24. Uchwała Nr 175/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji warsztatów z ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="OIPiP i Prezydium" url="http://oipip.lomza.pl/posiedzenia-orpip-i-prezydium/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="OIPiP i Prezydium" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Galeria" url="http://oipip.lomza.pl/galeria/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Galeria" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Do pobrania" url="http://oipip.lomza.pl/do-pobrania/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Do pobrania" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Druki i pliki do pobrania

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Dane podstawowe" url="http://oipip.lomza.pl/dane-podstawowe/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Dane" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Facebook" url="http://www.facebook.pl" url_new_window="on" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Facebook" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Organy Izby" url="http://oipip.lomza.pl/organy-izby/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Organy Izby" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Organy Izby VII kadencji.

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Szukaj" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Szukacz" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Wyszukaj informacje na stronie

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row padding_mobile="off" column_padding_mobile="on" admin_label="row" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="on" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" global_colors_info="{}"]

Licznik odwiedzin

[/et_pb_text][et_pb_code disabled_on="off||off" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]