Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Opinie Konsultantów

#opinia zespołu konsultantów w sprawie zgody na świadczenia profilaktyczne w szkołach

# Opinia Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego w spawie dotyczącej wykonania szczepień przez położne

# Opinia Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego w spawie dotyczącej wykonania szczepień przez położne

# Opinia w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka

# Opinia w sprawie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, które są obciążone wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań zagrażających życiu pacjenta

# Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych

# Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne

# Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym

# Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

# Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci

# Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania DEBECYLINY dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych

# Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyny Kruk- Kupiec w sprawie podawania leków

# Komunikat do fachowych pracowników opieki zdrowotnej dotyczący produktu leczniczego „BIOSTYMINA” (Aloearborescensextractum) w związku z wykreśleniem drogi podania w formie iniekcji (domięśniowej i podskórnej) oraz modyfikacją zapisu wskazań i przeciwwskazań

# Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Biodacyna

# Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

# Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Zinacef

# Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

# Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki

# Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem

# Opinia w sprawie wykonywania przez pielęgniarki/położne w ramach swoich obowiązków czynności nie należących do kompetencji zawodowej pielęgniarki

# Opinia w.s zakładania opatrunków gipsowych

# Opinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

# Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne

# Stanowisko w.s używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji

# Stanowisko w sprawie kształcenia do zawodu położnej

# Stanowisko w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem

# Odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych

# Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

# Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów

# Dotyczy: stanowiska w sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych antybiotyków – u dzieci do 3 miesiąca życia

# W Y K A Z KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

# Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego

# ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

# Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

# Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w/s sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

# Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin