Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

Prezydium ORPiP 05.05.2022 r

 1. Uchwała Nr 1089/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1090/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 1091/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 1092/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1093/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 6. Uchwała Nr 1094/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 1095/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  05 maja  2022 r. w sprawie  wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży

ORPiP 08.04.2022 r

 1. Uchwała Nr 1074/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 2. Uchwała Nr 1075/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 1076/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu  niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o  odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 4. Uchwała Nr 1077VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 1078/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków   OIPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 1079/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia  2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 1080/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 8. Uchwała Nr 1081/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwiecień 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 9. Uchwała Nr 1082/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracowników etatowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 10. Uchwała Nr 1083/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego  Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych  Łomży na rok 2022
 11. Uchwała Nr 1084/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby   Pielęgniarek i Położnych   w Łomży za rok 2021
 12. Uchwała Nr 1085VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy z pracownikiem do spraw rejestru  zatrudnionej w  Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży  
 13. Uchwała Nr 1086/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku pracownik do spraw rejestru OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1087/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji szkolenia z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej dla pielęgniarek i położnych oraz pokryć koszty związane z przeprowadzonym szkoleniem w trybie online
 15. Uchwała Nr 1088/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Polską Misję Medyczną

ORPiP 08.02.2022 r

 1. Uchwała Nr 1047VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1048/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 1049/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 1050/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1051/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 6. Uchwała Nr 1052/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wydania nowego prawa wykonywania zawodu położnej
 7. Uchwała Nr 1053/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 8. Uchwała Nr 1054/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  08 lutego 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 1055/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z  powodu  niewykonywania zawodu położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia  pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu położnej  przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 10. Uchwała Nr 1056/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 11. Uchwała Nr 1057/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 12. Uchwała Nr 1058VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 1059/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1060/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla  członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 1061/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 1062/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 1063/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2022
 18. Uchwała Nr 1064/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2022
 19. Uchwała Nr 1065/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2022
 20. Uchwała Nr 1066/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych w roku 2022 działającego przy OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 1067/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 22. Uchwała Nr 1068/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie pokrycia kosztów wykonania Systemu Samorządu Pielęgniarek i Położnych
 23. Uchwała Nr 1069/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2022
 24. Uchwała Nr 1070/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie:   prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży  na rok 2022
 25. Uchwała Nr 1071/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zakupu niszczarki na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 1072/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wytypowania do odznaczenia członków samorządu pielęgniarek i położnych Krzyżem Zasługi
 27. Uchwała Nr 1073/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin