Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

Posiedzenie ORPiP w Łomży 06.06.2023 r.

 1. Uchwała Nr 42/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomżyz dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      uzupełnienia do składu Komisji konkursowych członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska pielęgniarskie/położnicze na czas VIII kadencji położnej
 1. Uchwała Nr 43/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      uzupełnienia składu Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji.
 1. Uchwała Nr 44/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 1. Uchwała Nr 45/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie podejmowania decyzji ponoszenia kosztów na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 1. Uchwała Nr 46/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz składu komisji
 1. Uchwała Nr 47/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych na terenie działania OIPIP w Łomży oraz składu Komisji
 2. Uchwała Nr 48/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca  2023 r. w sprawie          zatwierdzenia regulaminów komisji problemowych przy OIPiP w  Łomży
 3. Uchwała Nr 49/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 50/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 51/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 52/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 53/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 54/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 55/VIII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie  odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla członka samorządu OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 56/VIII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla członka samorządu OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 57/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 58/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr  59/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży     z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Prezydium ORPiP w Łomży 30.05.2023 r.

 1. Uchwała Nr 39/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maj 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 40/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maj 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 41/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie organizowania konferencji, szkoleń itp. przez OIPiP w Łomży oraz ponoszenia kosztów z ich organizacją na czas VIII kadencji

Posiedzenie ORPiP w Łomży 29.04.2023 r.

 1. Uchwała Nr 1/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 2. Uchwała Nr 2/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru na stanowisko sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 3. Uchwała Nr 3/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru na stanowisko skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 4. Uchwała Nr 4/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia  przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 5. Uchwała Nr 5/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 6. Uchwała Nr 6/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 7. Uchwała Nr 7/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 8. Uchwała Nr 8/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 9. Uchwała Nr 9/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i składu Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 10. Uchwała Nr 10/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i składu Komisji ds. Kształcenia działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 11. Uchwała Nr 11/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i składu Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 12. Uchwała Nr 12/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia osób powołanych do dysponowania rachunkiem bankowym Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 13. Uchwała Nr 13/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania podpisów w imieniu Przewodniczącej ORPiP w Łomży na VIII kadencję
 14. Uchwała Nr 14/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP  w Łomży na VIII kadencję
 15. Uchwała Nr 15/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych OIPiP w Łomży w ramach dotacji z budżetu Państwa na zadania przejęte od administracji państwowej na VIII kadencję
 16. Uchwała Nr 16/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wytypowania i upoważnienia przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do podpisywania umowy z Ministrem Zdrowia na przekazanie dotacji ze środków publicznych i sposobu jej rozliczenia na okres VIII kadencji i do podpisania umowy z Ministrem Zdrowia dotyczącej ośrodka informacyjno- edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych na okres VIII kadencji
 17. Uchwała Nr 17/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2023 – 2027 okres VIII kadencji
 18. Uchwała Nr 18/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie ośrodka informacyjno- edukacyjnego  dla pielęgniarek i położnych przy OIPiP w Łomży na  VIII kadencję
 19. Uchwała Nr 19/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania do składu Komisji konkursowych członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska pielęgniarskie na czas VIII kadencji
 20. Uchwała Nr 20/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania do składu Komisji konkursowych członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska „ordynatorskie” na czas VIII kadencji
 21. Uchwała Nr 21/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 22. Uchwała Nr 22/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 23/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 24/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 25. Uchwała Nr 25/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 26/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 27. Uchwała Nr 27/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 28. Uchwała Nr 28/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 29. Uchwała Nr 29/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 30. Uchwała Nr 30/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 31. Uchwała Nr 31VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa  wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 32. Uchwała Nr 32/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 33. Uchwała Nr 33/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego       rejestru  pielęgniarek,  położnych
 34. Uchwała Nr 34/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 35. Uchwała Nr 35/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 36. Uchwała Nr 36/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 37. Uchwała Nr 37/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie pokrycia kosztów dojazdu na konferencji na temat „Kwalifikacje Pielęgniarek i Położnych a bezpieczeństwo zdrowotne      pacjenta” organizowaną przez Okręgowe Rady Województwa Podlaskiego oraz pokryci kosztów spotkania integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 38. Uchwała Nr 38/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania do konferencji „Pielęgniarstwo polskie na rozdrożu” praz pokrycia kosztów dojazdu

Prezydium ORPiP 2023

 • 30.05.2023 r.  godz. 1400
 • 20.06.2023 r.  godz. 1400
 • 14.07.2023 r.  godz. 1400
 • 22.08.2023 r.   godz. 1400
 • 26.09.2023 r.  godz. 1400
 • 24.10.2013 r.  godz. 1400
 • 21.11.2023 r.  godz. 1400
 • 19.12.2023 r.  godz. 1400

ORPIP 2023

 • 06.2023 r – 1300
 • 09.2023 r. – 1000
 • 12.2023 r. – 900

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin