Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Pliki do pobrania

1. Zawiadomienie o rozpoczęciu wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Wniosek do ORPiP w Łomży o zaliczenie przeszkolenia pielęgniarki, położnej, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat a wykonywała zawód w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
3. Zaświadczenie, że pielęgniarka, położna wykonywała zawód w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
5. ARKUSZE AKTUALIZACYJNE
6. WNIOSEK O STWIERDZENIE PWZ
7. WNIOSEK O WPIS
8. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU PWZ
9. WNIOSEK O WYMIANE ZAŚWIADCZENIA PWZ
10. WNIOSEK O WYKREŚLENIE
11. WNIOSEK O STWIERDZENIE PWZ UE
12. WNIOSEK O PRZYZNANIE PWZ CUDZOZIEMCY
13. WNIOSEK O WYDANE ZAŚWIADCZENIA O UZNANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
14. Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy
15. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
16. Oświadczenie o zrzeczeniu pwz
17. Wniosek na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu
18. WNIOSEK O OPINIOWANIE PODWYŻEK
19. Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl członkom samorządu
20. Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl studentom na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo
21. Wniosek o zawieszenie opłacania składek członkowskich
22. Wniosek o nagrodę emerytalną
23. Wniosek o zapomogę
24. Wniosek o refundację
25. WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
26. WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

27. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UZNANIU KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU

 

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie