XX - lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

19 maja 2016r. z okazji  XXV-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Sali Widowiskowej  Centrum Kultury Szkół Katolickich przy ul. Sadowej 12A odbyła się Konferencja Naukowa  „Wyzwania  XXI wieku współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa”. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Katedrze pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Łomżyńska Orkiestra Dęta pod batutą Witolda Borusiewicza. W konferencji i uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości: Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, prof. Urszula Krzyżanowska – Łagowska, Prezes I kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca  Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Prezes Małas  mówiła o  wieloletnich zaniedbaniach polskich władz – w Polsce nakłady na ochronę zdrowia są o połowę mniejsze niż w UE – i  zaapelowała do rządu o „należyte wycenienie i zapłatę za pracę pielęgniarek i położnych”. W swoim rzeczowym wystąpieniu zwracała uwagę na konieczność walki o godność zawodu w imię pacjenta. Jeszcze mocniej tę kwestię akcentowała we wspomnieniowej pogadance Urszula Krzyżanowska – Łagowska, prezes I kadencji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która w 1986 wygrała konkurs Międzynarodowej Rady Pielęgniarek( ICN – International Council of Nurses), dzięki czemu mogła opisać system opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle, m.in., Kanady, USA, Szwecji i Anglii. – W dojrzałych demokracjach tak jest, że organizacje, które mają władzę, same siebie chcą kontrolować – wspominała. – Przedstawiciele odpowiedników naszych naczelnych rad sprawdzali, czy uchwały bronią interesów pacjentów i czy są dla nich korzystne.  Środowisko lekarskie pod koniec lat 80. było przeciwne, bo to dzięki posłom powołano samorząd pielęgniarski. Nie może być tak, że pielęgniarki za miesiąc zarabiają tyle, co lekarze za dyżur… Nasza praca na dwóch, trzech etatach to patologia. Obserwuję dużo zmęczenia, wypalenia zawodowego… Potrzeba zmiany waszego życia i waszej sytuacji, godności pracy i szacunku- tego, czego oczekiwałyście…
Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przywołała dane WHO – Światowej Organizacji Zdrowia: za 10 lat 40 procent pielęgniarek i położnych odejdzie od zawodu, a w 2013 r. co czwarty obywatel Unii Europejskiej ukończy 65 lat. – Niskie płace powodują, że pielęgniarki wyjeżdżają za granicę, 40 pacjentów na jedną pielęgniarkę powoduje,że nie jest możliwe właściwe wykonywanie zawodu, tu trzeba mieć wrażliwość, nie można być zimnym; pielęgniarki na 3 – 4 etatach są przemęczone, nie maja sił – wyliczała. – Nie są odpowiedzialne za sytuację w ochronie zdrowia. W Niemczech zarobią 8 tysięcy, w krajach skandynawskich – kilkanaście, a w Szwajcarii 20 tysięcy. W Polsce – 2 tysiące brutto…

Osoby zasłużone dla samorządu z rąk Prezes Zofii Małas otrzymały  odznaczenia.

Srebrne Odznaczenia za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymali: Halina Sokołowska, Irena Kościjańczuk, Przemysław Mocarski. Odznakę za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymały: Barbara Teresa Dąbrowska, Teresa Tenderenda, Janina Anastazja Śledziewska oraz Zuzanna Wiszniewska. Honorowe Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Hanna Waszkiewicz. Łomżyńskie uczelnie wyższe kształcące pielęgniarki – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Agrobiznesu oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego a także instytucje współpracujące z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łomży  – otrzymały pamiątkowe szklane statuetki w kształcie drzewa – symbolu siły, życia, zdrowia i rozwoju z napisem „Silni razem”. Za wzorową pracę i nienaganną postawę etyczną symboliczne statuetki w kształcie serca otrzymały wybrane pielęgniarki i położne, choć tak naprawdę nagrody powinny dostać wszystkie przedstawicielki  i przedstawiciele tych zawodów za swą ciężką, nierzadko niedocenianą pracę. Swoją obecnością zaszczyciły też naszą uroczystość władze duchowne i świeckie naszego województwa i miasta : Biskup Tadeusz Bronakowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Powiatu Łomżyńskiego Elżbieta Parzych, Zastępca Prezydenta Miasta Łomża dr Agnieszka Barbara Muzyk, Zastępca  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Olejniczak Bazydło,  Dyrektor Caritas sks.dr Andrzej Mikucki a także przedstawiciele placówek ochrony zdrowia z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.  Wykłady wygłosili: dr Jolanta Łodzińska, dr Franck Mbida oraz dr n. med. Krystyna Piekut. W przerwach pomiędzy wykładami czas umilała nam występami  uzdolniona młodzież skupiona w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży.  Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny ogłoszony wcześniej w przedszkolach i szkołach podstawowych naszego regionu „Pielęgniarka i położna w oczach dziecka” – na konkurs napłynęło około siedemdziesięciu prac wykonanych różnymi technikami.

Była to pierwsza – i na pewno nie ostatnia- w historii łomżyńskiej Izby uroczystość podsumowująca działalność samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych na naszym terenie oraz honorująca osoby, które wiele siły i energii włożyły w jego tworzenie i działanie.