Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.:

 

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”
    https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
  1. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 8 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK