Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 lipca 2020 r.:

1. Przekazanie środowisku zawodowemu zaktualizowanych wytycznych do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19.
2. Przygotowanie monitoringu aktów prawnych wg stanu na dzień 16 lipca br. (w załączeniu).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK