APEL NR 7
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie uznania pracy pielęgniarek nefrologicznych za pracę w warunkach szczególnych

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują o podjęcie działań zmierzających do zakwalifikowania pracy pielęgniarek nefrologicznych wykonujących wlewy chemiczne dopęcherzowe i dożylne do pracy w warunkach szczególnych.
Dotychczas nie było to ujęte w żadnym rozporządzeniu.

APEL NR 7