BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I
WYPISYWANIE RECEPT cz.1 (przeznaczony dla pielęgniarek i
położnych posiadających tytuł magistra lub specjalizację)

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw nowym zadaniom pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, Ministerstwo Zdrowia
powierzyło Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu organizację cyklu szkoleń w ramach projektu
„Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie
podyplomowe organizowane przez WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

W związku z powyższym we współpracyz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łomży
chcielibyśmy zorganizować Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept
cz.1(przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających tytuł magistra lub specjalizację)
Uczestnictwo w kursach dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w ramach projektu jest
BEZPŁATNE.

Dokumentacja, którą należy złożyć:
1. Formularz zgłoszeniowy (w załączniku)
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku)
3. Kopia prawa wykonywania zawodu
4. Kopia dyplomu magistra/specjalisty.

POBIERZ:

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE