Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
podjęte w dniu 30 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP w dniu 30 kwietnia 2020 r.:

  1. W odpowiedzi na naszą interwencję w sprawie kierowania do pracy pielęgniarek i położnych w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Wojewodę, NIPiP otrzymała odpowiedzi od Wojewodów:
  1. Przekazujemy informację o uruchomieniu przez „Psychologowie dla Społeczeństwa” nocnej bezpłatnej pomocy psychologicznego dla medyków.
  2. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 30 kwietnia br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK