II Podlaska Konferencja Diabetologiczna została zorganizowana w ramach kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę” III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED 2016 pod honorowym patronatem prof. hab. n. med. Krzysztofa Strojka Konsultanta w Dziedzinie Diabetologii. Patronował jej również Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża oraz Starostwo Powiatowe w  Łomży.  Wśród zaproszonych gości była dyrektor ds. pielęgniarstwa  Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dr n. o zdr. Joanna Chilińska i posłanka Bernadeta Krynicka.

            Zorganizowanie wydarzenia zainicjowała Regina Kijewska, dyrektor Podlaskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej CEMED. Komitet organizacyjny uzupełniali: Izabela Metelska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży,  Justyna Turowska – Prezes Fundacji SEDNO oraz Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji  Diabetologicznej SED.

            Konferencję rozpoczął wykład „Prewencja cukrzycy” wygłoszony przez  prof. dr hab. n. med. Marię Górską, Kierownika Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pani Profesor zwróciła w nim uwagę na wpływ stylu życia, a zwłaszcza sposobu odżywiania i aktywności ruchowej na prewencję cukrzycy.  Prof. M. Górska przytoczyła wyniki wieloletnich badań prowadzonych w wielu krajach świadczących o tym, że odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i właściwa masa ciała ograniczają występowanie cukrzycy lub wydłużają okres, w którym się ujawni.

            Wskazówki dla osób chorych na cukrzycę przekazywano podczas kolejnych wystąpień. I tak lekarz specjalista diabetolog Marcin Leoniak omówił zmiany w możliwościach leczenia w wykładzie na temat: „Terapia cukrzycy – wczoraj, dziś i jutro” . Doświadczeniami zawodowymi i rodzicielskimi  w prezentacji „Cukrzyca typu 1 – łatwa czy trudna terapia?”  podzieliła się Renata Cholerzyńska, pielęgniarka, edukator ds. diabetologii i matka dziecka chorego na cukrzycę typu 1. Z kolei Edyta Wojtczak, edukator zdrowotny i promotor zdrowia odpowiedziała na pytanie – Co warto wiedzieć o kontroli glikemii poposiłkowej?  Natomiast Renata Urbanek, położna i edukator ds. diabetologii omówiła coraz częstsze przypadki cukrzycy ciążowej i wskazała, jak sobie z nią radzić. Podczas konferencji poruszono też niezmiernie ważny w terapii aspekt z obszaru psychologii.

            Anna Kleszowska,  pielęgniarka a zarazem edukator ds. diabetologii opowiadała „Jak motywować pacjenta do zmiany nawyków?”. O „Dialogu motywującym w pracy z chorym na cukrzycę” mówił psychoterapeuta Kornel Jarzębiński.

            Ciekawym elementem szkoleniowym był wykład Justyny Turowskiej, pracującej jako podolog  – Stopa cukrzycowa z punktu widzenia podologa.

            O szansach i możliwościach dla środowiska pielęgniarskiego w związku ze zmianami obowiązujących środowisko przepisów, z naciskiem na prawo do ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, mówiła Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

            Uczestnicy konferencji  zdobywali wiedzę nie tylko o nowoczesnych metodach leczenia cukrzycy, ale również metodach jej zapobiegania oraz znaczenia wsparcia psychologicznego dla chorych, ich rodzin oraz środowiska medycznego w procesie terapeutycznym.