Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam zestawienie dotyczące korespondencji wysłanej przez NRPiP w związku ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

Ponadto przesyłam w załączeniu scany pism NRPiP skierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

(-) Sebastian Irzykowski

Wiceprezes NRPiP

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3