Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży informuje, że w związku ze zmianami programów od 24.08.2015r. udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uwarunkowany jest ukończeniem konkretnych kursów specjalistycznych:

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
Lp. Nazwa kursu Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej

opieki

RKO, EKG
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO, EKG
3 Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
4 Pielęgniarstwo internistyczne RKO, EKG
5 Pielęgniarstwo kardiologiczne RKO, EKG
6 Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią RKO,
7 Pielęgniarstwo neurologiczne RKO,
8 Pielęgniarstwo pediatryczne RKO, EKG
9 Pielęgniarstwo ratunkowe RKO, RKO noworodka
10 Pielęgniarstwo transplantacyjne RKO, EKG, Przetaczanie

krwi i preparatów

krwiopodobnych

Kursy kwalifikacyjne dla położnych
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej

opieki w położnictwie i ginekologii

RKO, EKG
2 Pielęgniarstwo rodzinne RKO,

RKO noworodka

Specjalizacje dla pielęgniarek
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i

intensywnej opieki

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

2 Pielęgniarstwo chirurgiczne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

3 Pielęgniarstwo geriatryczne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

4 Pielęgniarstwo internistyczne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

5 Pielęgniarstwo onkologiczne Wywiad i badania fizykalne,
6 Pielęgniarstwo operacyjne Wywiad i badania fizykalne,
7 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Wywiad i badania fizykalne,

Leczenie ran

8 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Wywiad i badania fizykalne,

RKO

9 Pielęgniarstwo pediatryczne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

10 Pielęgniarstwo psychiatryczne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

11 Pielęgniarstwo ratunkowe Wywiad i badania fizykalne,

RKO

RKO noworodka

EKG

12 Pielęgniarstwo rodzinne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

13 Ochrona zdrowia pracujących Wywiad i badania fizykalne,
Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych
1 Pielęgniarstwo epidemiologiczne Wywiad i badania fizykalne,
2 Pielęgniarstwo neonatologiczne Wywiad i badania fizykalne,
Specjalizacje dla położnych
1 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze Wywiad i badania fizykalne,

RKO noworodka,

Leczenie ran

2 Pielęgniarstwo rodzinne Wywiad i badania fizykalne,

RKO

RKO noworodka