1. Uchwała Nr 1167/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 1. Uchwała Nr 1168/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 1. Uchwała Nr 1169/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 1170/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 1. Uchwała Nr 1171/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1172/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1173/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1174/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1175/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1176/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 1177/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu w związku z zachorowaniem na Covid-19
 1. Uchwała Nr 1178/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 1. Uchwała Nr 1179/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1180/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1181/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1182/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1183/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Sprawozdawczo- wyborczego Okręgowego Zjazdu Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży i wytypowania osób do organizacji zjazdu oraz pokrycia kosztów zjazdu
 1. Uchwała Nr 1184/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2021 działającego przy OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1185/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 1. Uchwała Nr 1186/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  15 grudnia 2022 r. w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2023
 1. Uchwała Nr 1187/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2023
 1. Uchwała Nr 1188/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2023
 1. Uchwała Nr 1189/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku pracownik do spraw rejestru OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 1190/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia  2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 799/VII/2020 ORPiP w Łomży z dnia 14.03.2020 r. o  przyznaniu jednorazowej bezzwrotnej  zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 2. Uchwała Nr 1191/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2022 r w sprawie przyznania dodatku specjalnego za wykonywanie dodatkowych czynności przy przygotowaniu i realizacji kursu specjalistycznego „Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie” dla pielęgniarek i położnych w okresie 30 wrzesień – 20 listopad 2022