Stanowisko – pielęgniarka szkolna
Wymagania – wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z kursem pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania
Miejsce pracy – szkoła podstawowa
Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Kontakt: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tel. 86 2156957, e-mail kadry@zpozlomza.pl