1. Uchwała Nr 42/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomżyz dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      uzupełnienia do składu Komisji konkursowych członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska pielęgniarskie/położnicze na czas VIII kadencji położnej
 1. Uchwała Nr 43/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      uzupełnienia składu Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji.
 1. Uchwała Nr 44/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 1. Uchwała Nr 45/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie podejmowania decyzji ponoszenia kosztów na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 1. Uchwała Nr 46/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz składu komisji
 1. Uchwała Nr 47/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych na terenie działania OIPIP w Łomży oraz składu Komisji
 2. Uchwała Nr 48/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca  2023 r. w sprawie          zatwierdzenia regulaminów komisji problemowych przy OIPiP w  Łomży
 3. Uchwała Nr 49/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 50/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 51/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 52/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 1. Uchwała Nr 53/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 54/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie      przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 1. Uchwała Nr 55/VIII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie  odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla członka samorządu OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 56/VIII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi dla członka samorządu OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 57/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 1. Uchwała Nr 58/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr  59/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży     z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat