1. Uchwała 849/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała 850/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 3. Uchwała 851/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 4. Uchwała 852/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 07 października 2020 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 5. Uchwała 853/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 6. Uchwała 854/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała 855/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października  2020 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała 856/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała 857/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała 858/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała 859/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała 860/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 13. Uchwała 861/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała 862/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 15. Uchwała 863/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 16. Uchwała 864/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 17. Uchwała 865/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 18. Uchwała 866/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 19. Uchwała 867/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała 868/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała 869/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 22. Uchwała 870/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 23. Uchwała 871/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 październik 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2021