1. Uchwała Nr 1013/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1014/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 1015/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 1016/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz      wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 1017/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  28 października 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 1018/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia  28 października 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała Nr 1019/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie   częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 1020/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 1021/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 10. Uchwała Nr 1022/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 1023/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 12. Uchwała Nr 1024/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 października 2021 r w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku