1. Uchwała Nr 64/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
  2. Uchwała Nr 65/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
  3. Uchwała Nr 66/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
  4. Uchwała Nr 67/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
  5. Uchwała Nr 68/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  14 lipca 2023 r. w sprawie wynajęcia osoby sprzątającej na potrzeby biura OIPiP w Łomży
  6. Uchwała Nr 69/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  7. Uchwała Nr 70/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  8. Uchwała Nr 71/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych