1. Uchwała Nr 683/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 684/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 685/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 4. Uchwała Nr 686/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 687/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 6. Uchwała Nr 688/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 7. Uchwała Nr 689/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży położnej
 8. Uchwała Nr 690/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 691/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 692/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała Nr 693/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała Nr 694/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych