1. Uchwała Nr 642/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku księgowej OIPiP w Łomży oraz jednorazowego wynagrodzenia księgowej OIPiP w Łomży za wprowadzenie danych do programu rewizor
  2. Uchwała Nr 643/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Okręgowej Izby
  3. Uchwała Nr 644/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych