Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych i zgłaszanie ewentualnych uwag na adres oipiplomza@neostrada.pl