W dniu 16 grudnia 2016r. odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Gościem specjalnym była Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas. Po zakończeniu obrad rozpoczęło się spotkanie opłatkowe, które zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych Gości: Starosta Powiatu Łomżyńskiego Pani Elżbieta Parzych, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Pan Krzysztof Bałata, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Pani Joanna Chilińska, Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Medycznego dr Waldemar Pędziński, Położna Koordynująca Łomżyńskiego Centrum Medycznego Pani Katarzyna Jankowska, Prezes Towarzystwa Diabetologicznego Pani Teresa Gołębiewska z Małżonkiem, Prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pan Jan Szymański oraz Członkowie naszej Izby, nasze Koleżanki Pielęgniarki i Położne. Po życzeniach wygłoszonych przez zaproszonych Gości, modlitwie i błogosławieństwie Kapłanów –  Księdza Proboszcza Parafii Św. Andrzeja Boboli Andrzeja Popielskiego i Kapelana Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Księdza Sławomira Gawrysia podzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie przede wszystkim zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Uroczystość umilały nam nastrojowe kolędy w wykonaniu artystów Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Pani Agnieszki Żemek – Pawczyńskiej i Pana Grzegorza Sekmistrza w pięknych szlacheckich strojach.