Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” organizuje badanie dotyczące potrzeb chorych oraz ich opiekunów w zakresie wykorzystywania środków chłonnych oraz ich dostępności.

Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich opiekunów związanych z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tym zakresie.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w dotarciu do jak najszerszego grona osób zainteresowanych wzięciem udziału w ankiecie.

Ankieta jest w pełni anonimowa a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 15 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdują się tutaj oraz na naszej stronie www.uroconti.pl

Link do ankiety: https://lime.hta.pl/index.php/318234?token=uFprz5iAqh461sd&newtest=Y