Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży uprzejmie informuje o zmianie adresu od dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dane kontaktowe:

OIPiP w Łomży

18-400 Łomża

ul. Kazańska 17/14

tel. (86) 216-47-13

e-mail: biuro@oipip.lomza.pl