1. Uchwała Nr 138 /VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 139/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała Nr 140/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o  odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała Nr 141/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 5. Uchwała Nr 142/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 143/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 144/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 145/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 9. Uchwała Nr 146/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 10. Uchwała Nr 147/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 11. Uchwała Nr 148/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia pytań na egzamin ustny dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od 02 stycznia 2024 r.
 12. Uchwała Nr 149/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 grudnia 2024r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i    położnych OIPiP w Łomży na rok 2024
 13. Uchwała Nr 150/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z  dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie organizacji szkolenia „Budowanie samoakceptacji i pewności siebie w kontekście skutecznej komunikacji z trudnym pacjentem” przez firmę Twoja Forma dnia 16 stycznia 2024 r.