1. Uchwała nr 85/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała nr 86/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 3. Uchwała nr 87/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 89/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
 6. Uchwała Nr 90/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 91/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała Nr 92/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 9. Uchwała Nr 93/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 10. Uchwała Nr 94/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 11. Uchwała Nr 95/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 12. Uchwała Nr 96/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 roku w sprawie  wykreślenia praktyki pielęgniarskiej  z rejestru RPWDL w związku z zakończeniem działalności
 13. Uchwała Nr 97/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarza, który nie wykonywał zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 14. Uchwała Nr 98/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 15. Uchwała Nr 99/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 100/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 17. Uchwała Nr 101/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 18. Uchwała Nr 102/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków  samorządu
 19. Uchwała Nr 103/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kursu dokształcającego Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych
 20. Uchwała Nr 104/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form   kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 105/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 106/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyznania premii pieniężnej dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 23. Uchwała Nr 107/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 24. Uchwała Nr 108/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwolnienia głównej księgowej
 25. Uchwała Nr 109/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wynajęcia biura rachunkowego na potrzeby OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 110/VII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie poprawkowego egzaminu ustnego po odbytym przeszkoleniu