1. Uchwała nr 114/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w  Łomży
 2. Uchwała Nr 115/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 116/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 117/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 118/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 listopada 2023 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 6. Uchwała Nr 119/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, który nie wykonywał zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 120/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie  ustalenia terminu Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych  w Łomży i wytypowania osób do organizacji zjazdu oraz pokrycia kosztów zjazdu
 8. Uchwała Nr 121/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 9. Uchwała Nr 122/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2024 działającego przy OIPiP w Łomży
 10. Uchwała Nr 123/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2024
 11. Uchwała Nr 124/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zakupu kopiarko drukarki, telefonu bezprzewodowego oraz niszczarki  na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 125/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30listopada 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych
 13. Uchwała Nr 126/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 14. Uchwała Nr 127/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 15. Uchwała Nr 128/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 listopada 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 129/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 129/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu  niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 18. Uchwała Nr 131/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 19. Uchwała Nr 132/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ORzOZ oraz Zastępcę ORzOZ pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała Nr 133/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie współorganizacji cyklu wykładów z zakresu Lean Management dla Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa w podmiotach leczniczych.
 21. Uchwała Nr 134/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie   organizacji spotkania opłatkowego dla emerytowanych pielęgniarek i położnych będących członkami OIPiP w Łomży oraz poniesienia kosztów związanych z organizacją
 22. Uchwała Nr 135/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów konferencji organizowanej w dniach 16-17 maja 2024 r. w Gdańsku
 23. Uchwała Nr 136/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rezygnacji z wydawania biuletynu „Strzykawka” w formie papierowej i przejścia na formę elektroniczną
 24. Uchwała Nr 137/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyposażenia pomieszczenia socjalnego oraz wyposażenia i wykończenia biura i pomieszczeń biurowych OIPIP w Łomży oraz pokrycia poniesionych kosztów