1. Uchwała Nr 513/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 514/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 515/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 516/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 517/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 518/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 519/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 520/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 521/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 522/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała Nr 523/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała Nr 524/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 13. Uchwała Nr 525/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała Nr 526/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 15. Uchwała Nr 527/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika archiwizacji dokumentacji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na umowę zlecenie
 16. Uchwała Nr 528/VII/2018 w sprawie zakupu kopiarko – drukarki dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych