1. Uchwała Nr 151/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Łomży z powodu śmierci