APEL NR 6
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie uznania pracy pielęgniarek w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii za pracę w warunkach szczególnych

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
o podjęcie działań zmierzających do uznania pracy pielęgniarek w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii za pracę w warunkach szczególnych.
Praca pielęgniarek w Oddziałach AiIT to praca w systemie ostrego dyżuru w ciągłym stresie i gotowości. Wymagająca dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pacjenci OIT to pacjenci w stanie zagrożenia życia, z urazami wielonarządowymi w wieku od niemowlaka do wieku starczego. Wykonywane są różnego rodzaju zabiegi jak hemodializy, wykonywanie dużych wkłuć, drenaży klatki piersiowej, tracheostomii i wielu innych ratujących życie człowieka. Przy łóżku chorego wykonywane są badania RTG.
Z powodu podanych wyżej uwarunkowań uważamy, że praca pielęgniarki w Oddziałach OIT powinna być uznana za pracę w warunkach szczególnych.

APEL NR 6