Nasi kandydaci do samorządu   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży popiera zaangażowanie przedstawicieli naszych zawodów w rozwój samorządności i działania na rzecz społeczności lokalnych. Prezentujemy postaci naszych koleżanek pielęgniarek i położnych...