Posiedzenie ORPiP z dnia 06 grudnia 2019 r.

1. Uchwała 742/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży 2. Uchwała 743/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i...

Posiedzenia ORPiP z dnia 15 październik 2019 r.

Uchwała 716/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat Uchwała 717/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym...

Posiedzenie ORPiP z dnia 06 września 2019 r.

Uchwała Nr 695/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży Uchwała Nr 696/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w...

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 683/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży Uchwała Nr 684/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady...

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 15 lipca 2019 r.

Uchwała Nr 662/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży Uchwała Nr 663/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i...