Prezydium ORPiP z dnia 28 grudnia 2023 r

Uchwała Nr 151/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Łomży z powodu śmierci

ORPiP z dnia 15 grudnia 2023 r

Uchwała Nr 138 /VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 139/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 15...

Posiedzenie ORPiP z dnia 30 listopada 2023 r

Uchwała nr 114/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w  Łomży Uchwała Nr 115/VIII/2023...

Prezydium ORPiP z dnia 26 października 2023 r

Uchwała nr 111/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawody przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat Uchwała nr...

Posiedzenia ORPiP z dnia 25 września 2023 r

Uchwała nr 85/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży Uchwała nr 86/VIII/2023...

Posiedzenia Prezydium ORPiP z dnia 16 sierpnia 2023 r

Uchwała nr 72/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  prowadzonego przez ORPiP w Łomży Uchwała nr...