ORPiP z dnia 12 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 403/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych Uchwała Nr 404/VII/2017 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych Uchwała Nr 405/VII/2017 w sprawie...

ORPiP z dnia 14 luty 2017 r.

1. Uchwała Nr 242/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą 2. Uchwała Nr 243/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu...