1. Uchwała Nr 242/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
2. Uchwała Nr 243/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
3. Uchwała Nr 244/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
4. Uchwała Nr 245/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
5. Uchwała Nr 246/VII/2017 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą
6. Uchwała Nr 247/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,położnych
7. Uchwała Nr 248/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
8. Uchwała Nr 249/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
9. Uchwała Nr 250/VII/2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
10. Uchwała Nr 251/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
11. Uchwała Nr 252/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat .
12. Uchwała Nr 253/VII/2017 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez OIPiP w Łomży
13. Uchwała Nr 254/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
14. Uchwała Nr 255/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
15. Uchwała Nr 256/VII/2017 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
16. Uchwała Nr 257/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
17. Uchwała Nr 258/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
18. Uchwała Nr 259/VII/2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu
19. Uchwała Nr 260/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
20. Uchwała Nr 261/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
21. Uchwała Nr 262/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
22. Uchwała Nr 263/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
23. Uchwała Nr 264/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
24. Uchwała Nr 265/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
25. Uchwała Nr 266/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
26. Uchwała Nr 267/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
27. Uchwała Nr 268/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
28. Uchwała Nr 269/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
29. Uchwała Nr 270/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
30. Uchwała Nr 271/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
31. Uchwała Nr 272/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
32. Uchwała Nr 273/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
33. Uchwała Nr 274/VII/2017/ w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
34. Uchwała Nr 275/VII/2017/ w sprawie powołania Komisji Lekarskiej orzekającej w przedmiocie niezdolności pielęgniarki do wykonywania zawodu
35. Uchwała Nr 276/VII/2017/ w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego projektu statuetki OIPiP w Łomży i zakupienia nagród dla zwycięzców
36. Uchwała Nr 277/VII/2017/ w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek członkowskich
37. Uchwała Nr 278/VII/2017/ w sprawie przyjęcia planu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2017.
38. Uchwała Nr 279/VII/2017/ w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
39. Uchwała Nr 280/VII/2017/ w sprawie ustalenia terminu XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
40. Uchwała Nr 281/VII/2017/ w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży
41. Uchwała Nr 282/VII/2017/ w sprawie osób powołanych do organizacji zjazdu
42. Uchwała Nr 283/VII/2017/ w sprawie ogólnego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych członków Izby w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
43. Uchwała Nr 284/VII/2017/ w sprawie rozwiązania współpracy z prawnikiem
44. Uchwała Nr 285/VII/2017/ w sprawie współpracy z prawnikiem z Warszawy, oraz jego wynagrodzenia
45. Uchwała Nr 286/VII/2017/ w sprawie zakupu dyktafonu dla sekretarza OIPiP w Łomży
46. Uchwała Nr 287/VII/2017/ w sprawie zatrudnienia Pracownika
47. Uchwała Nr 288/VII/2017/ w sprawie wydania duplikatu PWZ dla pielęgniarki z powodu zagubienia oryginału