POSIEDZENIE ORPiP 10.09.2020

Uchwała 829/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała 830/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w...

POSIEDZENIE ORPiP 26.06.2020 r.

Uchwała Nr 803/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 804/VII/2020 w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 805/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa...