1. Uchwała nr 111/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawody przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
  2. Uchwała nr 112/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
  3. Uchwała nr 113/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 26 października 2023 r. w sprawie objęcia patronatem honorowym obchodów Światowego Dnia Cukrzycy