Program Konferencji

10 września 2018 r.

 

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.15–13.35 Sesja I. Rozwiązania systemowe w zakresie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi

mgr Danuta Adamek, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

10.30 -11.00 Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych – Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

11.00–11.30 Polityka tworzenia bezpiecznych warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy pielęgniarki i położnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.30–13.15 Ergonomia pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej – prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz , dr n. przyr. Zbigniew Jóźwiak

13.15–13.35 Wyniki działalności kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy w podmiotach leczniczych  ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarek i położnych – Główny Inspektor Pracy

13.35–14.30 Obiad

14.30–16.45 Sesja II.  Zagrożenia  na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej

Moderatorzy: dr hab.n.o zdr. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, prof. GUM ,

mgr piel. Mariola Łodzińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

14.30-14.50  Agresja wobec pielęgniarek i położnych: przyczyny, skutki, radzenie sobie –  dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. IMP

14.50-15.10 Wpływ pracy zmianowej  na zdrowie i funkcjonowanie pielęgniarek  w Polsce na tle badań w innych krajach – dr hab.n.o zdr.  Aleksandra Gaworska – Krzemińska, prof. GUM

15.10-15.30 Przerwa kawowa

15.30-15.50  Zagrożenia biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej – mgr piel. Danuta Adamek, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

15.50-16.10  Ryzyko ekspozycji pracownika medycznego na materiał biologiczny –  mgr piel.    Katarzyna Babska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

16.10-16.30 Zaburzenia psychozdrowotne w pracy zmianowej – mgr piel. Aneta Trzcińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

 

11 września 2018 r.

 

9.00–12.30 Sesja III  Nadmierne obciążenie pracą a odpowiedzialność pielęgniarek i położnych

Moderatorzy: Zofia Małas- Prezes NRPiP, Anna Raj- Przewodnicząca Zespołu ds. medycyny   pracy przy NRPiP

9.00-9.45   Odpowiedzialność pracownicza i cywilna w pracy pielęgniarki i położnej – dr hab.n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

9.45-10.30  Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych –  dr n. med. Grażyna Rogala- Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30 Przyczyny i konsekwencje prawne zdarzeń niepożądanych oraz zdarzeń medycznych-  Jacek Chojnacki, radca prawny w Ministerstwie Zdrowia Departament Prawny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

11.30-12.00 Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych- z perspektywy ubezpieczyciela-  Andrzej Twardowski, Inter Polska

12.00-12.30 Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie –dr n. ekon. Izabela Witczak, UMW

12.30-13.00 Podsumowanie, wnioski i zamknięcie konferencji –Zofia Małas- Prezes NRPiP

13.00 Obiad

Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem zakwalifikowania jest dokonanie rejestracji i opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia  rejestracji.

Opłata za udział w konferencji zawiera materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, 2x lunch, kolację integracyjną i  wynosi:

450 zł. –opłata dokonana w terminie do 31.07.2018r ;

500zł – opłata dokonana po 31.07.2018r.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok.10 na rachunek:

Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 w tytule „opłata za konferencję Bezpieczna praca”