Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży w ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza swoich Członków do uczestnictwa w bezpłatnym kursie dokształcającym.
„Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych”
Zrealizowane zostaną 2 edycje kursu. Edycja nr 1 od 24.10.2023 r. do 25.10.2023 r. Miejsce realizacji: Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie wniosku na wyżej wymieniony kurs za pomocą SMK oraz pozostałych wymaganych dokumentów w wersji papierowej w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży w godzinach pracy Izby.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest brak wcześniejszego udziału w szkoleniach organizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu.
Serdecznie zapraszamy do udziału