Dr Beata Mazurek-Kucharska

 

Oferta merytoryczna szkolenia dla Pielęgniarek i położnych

 

Temat: Budowanie motywacji i wzmacnianie samooceny w środowisku pracy

 

Cel: szkolenie dedykowane pracownikom ochrony zdrowia.
Zapoznanie Uczestników z problematyką zasad efektywnego motywowania siebie i członków zespołu pracowniczego w warunkach pracy, wymagającej szczególnego zaangażowania, skupienia i zaufania, zwłaszcza w sytuacji przeciążenia funkcjonalnego i stresu. Przedstawienie efektywnych sposobów budowania samomotywacji i wzmacniania samooceny w powiązaniu z predyspozycjami osobistymi; psychologiczna analiza przyczyn, przebiegu i skutków błędów w procesie spadku efektywności działań i nieadekwatnej samooceny; podanie konkretnych przykładów oraz metod efektywnego zarządzania w zespole pracowników ochrony zdrowia.

Tematyka:

  1. Wybrane psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania procesu motywowania siebie i członków zespołu pracowniczego.
  2. Motywacja i samomotywacja w warunkach stresu, przeciążenia funkcjonalnego, kryzysu zawodowego i problemów osobistych.
  3. Samoocena i budowanie własnej wartości w życiu osobistym i zawodowym.
  4. Uwarunkowania psychologiczne i sytuacyjne nieadekwatnej samooceny: przyczyny, opis sytuacji i skutki dla funkcjonowania jednostki.
  5. Metody budowania samomotywacji i pozytywnej samooceny.
  6. Psychologiczne uwarunkowania efektywnej współpracy z zespołem pracowniczym w celu podnoszenia poziomu zaufania, współodpowiedzialności i ukierunkowania na wzmacnianie efektywności współpracy.
  7. Diagnoza Uczestników szkolenia w zakresie wybranych umiejętności motywacyjnych i czynników stymulujących własny rozwój – gra psychologiczna, kwestionariusz anonimowej ankiety.
  8. Metody przezwyciężania oporu psychologicznego i błędów w percepcji własnej sytuacji – wskazówki praktyczne.
  9. Zarządzanie sobą i własnym rozwojem– wskazania i porady psychologiczne.

Czas i miejsce realizacji: Rajgród, dwa dni szkoleniowe, termin do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, diagnoza kwestionariuszem ankiety, case study (przykłady konkretnych sytuacji i zachowań), gra psychologiczna.

Więcej informacji: Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, tel. 508 065 810